Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2022-09-08

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-08

Paragrafer

§ 22 - 28

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-16

Datum då anslaget tas ned

2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar