Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2021-01-21

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fodon. I vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

TEN. 2020/0610

Registreringsnummer

SGG783

Fordonstyp

Personbil

Fabrikat/modell

Ford

Ursprunglig uppställningsplats

Torsbyvägen 48, Värmdö

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun

 

För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar