Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2021-02-15

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fodon. I vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

2021TEN/0095

Registreringsnummer

PBJ775


Fordonstyp

Personbil

Fabrikat/modell

Volvo

Ursprunglig uppställningsplats

Skärgårdsvägen 262, Hemmesta centrum.

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun


Skrotas: 2021-03-15


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar