Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2021-03-04

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun..

Diarienummer

2021TEN/0121

Registreringsnummer

WD2969K

Fordonstyp

Personbil

Fabrikat/modell

Renault

Ursprunglig uppställningsplats

Värmdövägen 295

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun

Datum för skrotning: 2021-06-04


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar