Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2021-04-01

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

TEN. 2021TEN/0121

Registreringsnummer

SHC314

Fordonstyp

Personbil

Fabrikat/modell

Ford

Ursprunglig uppställningsplats

Stavsnäsvägen 243, P-plats

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun uppställningsplats


Datum för skrotning: 2021-05-01


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar