Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2022-06-15

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

2022TEN/0085

Registreringsnummer

WJK364

Fordonstyp

Lb

Fabrikat/modell

Citroen Berlingo

Ursprunglig uppställningsplats

Kullsvedsvägen 90, Pl 0922

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun

Datum för skrotning

2022-09-15


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar