Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2023-06-02

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

2023TEN/0050

Registreringsnummer

SHX535

Fordonstyp

Personbil

Fabrikat/modell

Fiat

Ursprunglig uppställningsplats

Renvägen 2, grusparkering

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun uppställningsplats

Datum för skrotning

2023-07-23


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar