Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2024-03-14

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

TEN.2024.0227

Registreringsnummer

WGF346

Fordonstyp

Pb

Fabrikat/modell

Opel

Ursprunglig uppställningsplats

Sjörundan, Värmdö

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun, uppställning

Datum för skrotning

2024-06-14

För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar