Talande webbLyssna

Kungörelse: Kommunfullmäktige den 14 april

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Datum då kungörelsen sätts upp

2021-04-07

Datum då kungörelsen tas ned

2021-04-15

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunhuset

Ansvarig för kungörelsen

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

Kungörelse

Sammanträdet inleds med svar på enkla frågor och interpellationer.

Sammanträdet livesänds och sändningen finns att tillgå på Värmdö.se.

Se fördragningslistanlänk till annan webbplats

Har ni problem att komma åt handlingarna kontakta Emil Steen,

08-570 47227

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar