Talande webbLyssna

Kungörelse om granskning av detaljplan för PFO Fågelvik-Nykvarn

Förslag till detaljplan för PFO Fågelvik-Nykvarn i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2021-05-04 - 2021-05-25

Planområdet

Planområdet ligger i Fågelvik-Nykvarn, på Ingarö i Värmdö kommun.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband med planläggningen. Planen ska kunna genomföras med bibehållande av områdets karaktär.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9 − 11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag - onsdag 08:00 − 17:00
Torsdag 08:00 − 19:00
Fredag 08:00 − 17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/fagelvik-nykvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2021-05-25

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Yttranden kan du lämna via epost eller e-tjänst

registrator@varmdo.se

varmdo.se/fagelvik-nykvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går även bra att skicka in yttranden per post till nedan adress:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar