Talande webbLyssna

Kungörelse om granskning av uppdaterad översiktsplan Värmdö kommun

Förslag till uppdaterad översiktsplan Värmdö kommun ställs ut under perioden den
22 december 2021 till den 28 februari 2022.

Utställningslokal

Blädderexemplar av planhandlingarna finns tillgängliga hos kommunens servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Planhandlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbplats www.varmdo.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats..

Synpunkter

Senast den 28 februari 2022 vill vi ha dina skriftliga synpunkter på granskningsförslaget.

Synpunkter lämnas via e-tjänst www.varmdo.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , via mejl till registrator@varmdo.se eller med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Ange diarienumret 2019KS/1379.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar