Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2021-06-22– 2021-07-26.

Planområdet

Planområdet ligger norr om Ormingelandet som möter upp mot Långsunda I planområdet ingår cirka 219 fastigheter, inom del av trakten Långsunda, Norra Lagnö och Panama. / Planområdet avgränsas av del av Långsunda, Torsbyfjärden och Askrikefjärden.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Mark som tas i anspråk

Mark som enligt förslaget föreslås tas i anspråk
för allmän plats: Långsunda 1:7, 1:10, 1:11, 1:12, Norra Lagnö 1:13, 1:2
1:32, 1:34, 1:35, 1:67, 1:70, 1:113, 1:134, 1:167, 1:202,
1:238, 1:254, 1:256, 1:260, 1:264, 1:271, 1:308, 1:310,
1:314, 1:315, 1:317, 1:318, 1:322, 1:330, 1:332, 1:333,
1:346, 1:349, 1:365, 1:377, 1:386, Panama 3:2, 3:3.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar


Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats
under länken varmdo.se/norralagno Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Eventuella yttranden ska vara kommunen tillhanda
tidigast 2021-06-22 och senast 2021-07-26.
Ange diarienumret 15KS/173.

Skicka yttrandet till:
registrator@varmdo.se eller till
Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Den som inte senast under utställningstiden framfört
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslut att anta detaljplanen.


Frågor om detaljplanen besvaras av:


Anna Fredriksson (vecka 27, 28 och 29) och Olivia Strådal (vecka 25 och 26), telefon via servicecenter 08-570 470 00

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar