Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för PFO B7 Fagerdala

Förslag till detaljplan för PFO B7 Fagerdala i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2021-01-12 – 2021-02-02.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett permanentboende genom större byggrätter på befintliga fastigheter parallellt med den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp.

Planområde

Området ligger på Värmdön cirka 17 km öster om Gustavsbergs centrum.

Planområdet gränsar till Västra Älvsala i öster, samt till ett stort skogsområde i norr och väst. Planarbetet för Fagerdala pågår parallellt med planarbetet för de intilliggande planområdena Östra Älvsala, Norra Älvsala 1 och 2, Västra Älvsala samt Björkvik.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/fagerdalalänk till annan webbplats

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2021-02-02.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Du kan lämna yttranden via:

E-post: registrator.ks@varmdo.se eller,

E-tjänst: varmdo.se/fagerdalalänk till annan webbplats

Det går även bra att skicka in yttranden per post till:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar