Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd om förslag till vattentjänstplan för Värmdö kommun

Förslag till vattentjänstplan för Värmdö kommun ställs ut under perioden 2024-05-07– 2024-06-11.

Planområdet

Den 1 januari 2023 infördes ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som innebär att det ska finnas en heltäckande vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering för utbyggnad av vatten och avlopp (VA). Den allmänna VA-anläggningens funktion vid skyfall ska också framgå. Planen är digital och presenteras under kapitel 5 i kommunens uppdaterade VA-plan med Vattentjänstplan.

Syfte

Samrådet syftar till att informera berörda om pågående arbete samt att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Till förslaget hör en undersökning av behovet av strategisk miljöbedömning.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Förslag till vattentjänstplan samt undersökning om behov
av strategisk miljöbedömning finns att läsa på www.varmdo.se/vattentjanstplan Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2024-06-11.

Märk handlingen ”Synpunkter vattentjänstplan, diarienummer 2023KS/1380”.

Yttranden kan du lämna via e-post eller e-tjänst:

registrator@varmdo.se

service.varmdo.se/vatten-tjanstplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går även bra att skicka in yttranden per post till nedan adress:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

Frågor angående förslaget skickas till vattentjanstplan@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar