Talande webbLyssna

Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-28 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-07-28

Paragrafer

§108-110

Datum då anslaget sätts upp

2022-07-28

Datum då anslaget tas ned

2022-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar