Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan för PFO B6 Björkvik

Förslag till detaljplan för PFO B6 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-06-29–2023-07-04-13.

Planområdet

Planområdet ligger på Värmdölandet.

Syfte

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. På grund av uppdaterade förhållanden kring översvämningsrisker som medför en väsentlig ändring av plankartan behöver detaljplanen skickas ut på granskning på nytt.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/bjorkvik

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2023-08-13.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr 2018KS/0373) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator@varmdo.se

Eller via e-tjänst: varmdo.se/bjorkvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar