Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan för PFO B7 Fagerdala.

Förslag till detaljplan för PFO B7 Fagerdala i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2022-09-06 – 2022-09-26.

Planområdet

Björkvik är i kommunens översiktsplan för åren 2012 −2035 utpekat som en del av det
prioriterade förändringsområdet (PFO område 19) för Älvsala, Fagerdala och Bullandö
som ska planläggas med större byggrätter och byggas ut med kommunala vatten och
avloppsledningar..

Syfte

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för
hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som
kommunala vatten och avloppsledningar ska byggas ut.

Syftet med detaljplanen för Björkvik är att möjliggöra ett permanentboende genom
större byggrätter på befintliga fastigheter.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på PFO B7 Fagerdala - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2022-09-26.

Glöm inte att uppge namn, vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (2019KS/0521)
dina synpunkter.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar