Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan för PFO Fågelvik-Nykvarn, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Fågelvik-Nykvarn i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-06-16– 2023-07-21.

Planområdet

Planområdet är beläget på södra stranden av Lagnö ström, mellan Fågelviks gård i väster och Återlöga i öster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/Fågelvik-Nykvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2023-07-21.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr

2019KS/0293) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator@varmdo.se

Eller via e-tjänst: varmdo.se/PFOFågelvikNykvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar