Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan Upphävande av delar
av detaljplaner och byggnadsplaner längs med väg 222, Mölnvik−
Ålstäket (Grisslingerakan)

Förslag till detaljplan för Upphävande av delar
av detaljplaner och byggnadsplaner längs med väg 222, Mölnvik−Ålstäket (Grisslingerakan) i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-11-02–
2023-11-20.

Syfte

För att komma till rätta med trafikproblemen på Grisslingerakan/väg 222 arbetar Trafikverket just nu
med en vägplan för ombyggnad av väg 222 på sträckan
från korsningen vid Mölnvik till och med korsningen Ålstäket.

För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas krävs
att den inte strider mot någon gällande detaljplan.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11
i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/upphavande-grisslingerakan Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2023-11-20.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post, e-tjänst eller
post till:

registrator@varmdo.se

varmdo.se/Grisslingerakan-upphavande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar