Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd av detaljplan för Ösby 1:228 och delar av fastigheterna Ösby 1:65 och Ösby 1:227.

Förslag till detaljplan för Ösby 1:228 och delar av fastigheterna Ösby 1:65 och
Ösby 1:227 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2022-06-13 2022-07-17.

Planområdet

Planområdet ligger nedanför Ösbyskolan.

Syfte

Detaljplanen avser att möjliggöra ett särskilt boende för äldre i ett centralt läge på Värmdö med närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och service.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2022-07-17.
Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post till:

varmdo.se/yttrandeosby1228 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar