Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd av detaljplan för PFO M5 Centrala Mörtnäs

Förslag till detaljplan för PFO M5 Centrala Mörtnäs i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2022-06-13 – 2022-07-17.

Planområdet

Planområdet ligger ovanför Grisslingerakan mellan Mölnvik och Ålstäket.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling genom att reglera den befintliga bebyggelsen inom planområdet. Detaljplanen är främst av bekräftande karaktär, men kommer att påverkas av Trafikverkets ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, framför allt med anledning av att infarten till Mörtnäs flyttar, samt breddning av vägrummet.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2022-07-17.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post till:

varmdo.se/M5 Länk till annan webbplats.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar