Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd av detaljplan för upphävande
av delar av detaljplaner och byggnadsplaner längs med väg 222, Mölnvik− Ålstäket (Grisslingerakan)

Förslag till detaljplan för XXX i Värmdö kommun ställs ut under perioden
2022-06-13– 2022-07-17.

Planområdet

Område omfattas av Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan cirkulationsplats Mölnvik
och cirkulationsplats Ålstäket.

Syfte

I gränsområdet mot den nya vägplanen berörs och överlappas mindre delar av ett antal detaljplaner längs med väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Dessa mindre delar av detaljplanerna behöver därför upphävas för att vägplanen ska kunna fastställas.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2022-07-17.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post till:

varmdo.se/grisslingerakan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar