Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd/granskning av detaljplan för Kopparmora 2:224 m.fl.

Förslag till detaljplan för Kopparmora 2:224 m.fl. i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-01-18–2023-02-08.

Planområdet

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen sydväst om bostadsområdet Norra Kopparmora.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra den befintliga markanvändningen från centrumändamål till bostäder. Planförslaget möjliggör uppförande av 14 bostäder, uppdelat på 12 radhus och två parhus. Detaljplanens syfte är även att planlägga för en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på Kopparmora 2:224 - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare verklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2023-02-08.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post:

varmdo.se/kopparmora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar