Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Min bild

Av Elisabeth Ubbe
Utställningen pågår 28/9 2020 – 31/1 2021

Hur förändras livet och vardagen för ett slumpvis urval av värmdöbor av coronapandemin? Fotografen och journalisten Elisabeth Ubbe har dokumenterat 56 värmdöbor genom projektet Min bild. Arbetet har pågått under våren 2020 i samverkan med Värmdö kommun.

Genom Elisabeth Ubbes individuella personporträtt och kortintervjuer kan vi dokumentera och bevara människors bild av hur vårt lokalsamhälle svarade på krisen – mitt under krisen. Projektet finns att se i form av en fotoutställning i kommunhusets entré, på Värmdö kommuns hemsida och som en utomhusutställning i Fotoparken.

När jag insåg omfattningen av pandemin ville jag göra en samtidsdokumentation under pågående pandemi för att bevara människors bild och berättelse innan vi har svaret på hur det kommer att gå. Det vanliga är ju att man går tillbaka efteråt för att beskriva upplevelsen av en kris och då har ju ofta mycket av det man upplever förändrats, vilket gör att berättelsen och historieskrivningen präglas av ett slags facit.

56 personer på Värmdö har bidragit med sin upplevelse av hur coronapandemin har påverkat dem. Att få ta del av deras berättelser har varit som att resa mellan olika världsdelar väldigt snabbt och utan paus. Jag har kastats mellan upplevelsen av att nästan inget har ändrats till att tillvaron helt slagits i spillror. En surrealistisk upplevelse för mig, men i varje möte med var och en av de 56 personerna har jag hittat något jag själv kan relatera till. Min förhoppning är att vi, oavsett bakgrund, ålder, yrke eller kön ska kunna spegla oss i varandras upplevelser och att de här berättelserna ska kunna bidra till att skapa en känsla av samhörighet mellan oss värmdöbor.

Elisabeth Ubbe

Elisabeth Ubbe är bildjournalist med en bakgrund som barnmorska.

Hon började sin journalistiska bana på Nacka Värmdö Posten och rör sig nu mellan lokala och internationella uppdrag för tidningar som till exempel The New York Times. Elisabeth Ubbe arbetar även med egna projekt som blir utställningar och böcker, ofta med feministisk inriktning.

Hennes fotografier präglas av de människor som hon avbildar i lika hög grad som av det intryck de gör på oss som ser bilderna. Hon väjer inte för svåra eller känsliga ämnen. Här har hon gestaltat vår tids gemensamma trauma – hur påverkas värmdöbor av den pågående Coronapandemin?

Elisabeth Ubbe

Förstora bilden
Porträttbilder
Förstora bilden