Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

The Bird Project 2006 - 2017

Av Erik Berglin
Utställningen pågår 6 juni – 27 september 2020

Fåglar har anpassat sig väl till ett liv i urbana miljöer och är de vilda djur som vi oftast möter i staden. Detta är en av anledningarna till att Erik Berglin valde fåglar som motiv till sitt omfattande gatukonstprojekt. Genom att välja fåglar kunde arbetet få en, för gatukonsten, unik variation – där ett nästan oändligt antal olika arter sattes upp i stadsrummet.

Fotografierna av fåglarna är utskrivna i skala 1:1 och har klippts ut för hand innan de med stor omsorg och noggrannhet limmats upp på fasader. Projektet pågick i tolv år, under tiden sattes 4 982 fåglar upp i tolv städer runt om i världen: Göteborg,
Berlin, Tel Aviv, Casablanca, New York, Reykjavik, Madrid, Malmö, Rio de Janeiro, Buenos Aires, London och Stockholm.

Till vissa bilder har Berglin skrivit texter med utgångspunkt om mytiska fåglar, om fåglar i konsten och populärkulturen, om fåglar i människans tjänst och i vetenskapliga experiment samt om historiska skeenden i vilka fåglar spelat en avgörande roll. Tillsammans utgör dom en alternativ historieskrivning – sett från en fågels perspektiv.

Erik Berglin

Erik Berglin föddes i Sundsvall 1980 och är numera bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Högskolan för fotografi i Göteborg med avslutad magisterexamen 2010.

Erik Berglin arbetar främst med fotografi i en utvidgad kontext, med ingrepp i offentliga rummet, fiktiva berättelser och undersökningar av bortglömda fenomen. Han appropierar material från nätet men tar även avstamp i sin egen vardag. De senaste åren har han arbetat med att generera bilder med hjälp av algoritmer. Han skapar situationer där vardagliga bilder alterneras och förskjuts från sina naturliga funktioner, ofta med referenser till konsthistorien och populärkulturen.
Hans metod är konceptuell men lämnar utrymme åt det slumpartade och oväntade. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och finns
representerad hos Hasselblad Center, Göteborgs konstmuseum, Sundsvalls museum och Statens konstråd m fl. Hans arbete har bland annat publi­cerats i Dazed & Confused, Paletten Art Journal, Hyper­allergic, Samtida svensk Fotografi, Den här Datorn – Svensk Datakonst 1983-2015 och tillsammans med Ll´editions nyligen givit ut boken om The Bird Project 2006 – 2017.

Förstora bilden
Porträtt på utställaren
Förstora bilden