Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

The Earthly Paradise ­– Moments of Innocence

1oktober 2021 - 28 januari 2022

Love Enqvist

Konstnären Love Enqvist är intresserad av utopiska idéer kring hur vi skulle kunna leva och förhålla oss till varandra. I mycket av Love Enqvists arbete läggs stor vikt vid människors relationer och hur sociala strukturer är i ständig förändring liksom samhället i stort. Denna foto­serie kan få oss att tänka på hur intimt förknippade individen, kollektivet och samhället är. Love Enqvist arbetar med essäfilm, fotografi, skulptur och performance.

"Vi måste bli trädgårdsmästare för att kunna bli trädgårdar. När vi vet och känner att vårt liv är en gåva internaliserar vi det paradis, eller den trädgård, som vi ursprungligen fördrev oss själva ifrån. Och då bär vi frukt på nytt", Emanuel Swedenborg.

Porträtt av Love Enqvist

The Earthly Paradise – Moments of Innocence kombinerar tre forskningsprojekt som alla – ur olika aspekter förhåller sig till idén om en idealisk samexistens på jorden: The Cooperative Human, Magellania och Imaginary Gardens. Den kooperativa människan är inspirerad av den svenska kooperativa rörelsens historia och inverkan på folkhemmet. Det är en utgrävning av arkiven och ideologierna bakom den design och arkitektur vi lever med idag. Titeln syftar på en person vars liv, arbete, shopping, resor, läsning, matlagning etc. starkt påverkats av kooperativa idéer och företag.

I Sverige hade Kooperativa Förbundet ett enormt inflytande på sociala och rumsliga förändringar.

Det dåtida samhälle som byggde på behov har idag förändrats till ett samhälle av begär och extrem individualism. Arbetet ger upphov till frågor som t.ex: Vad är det för samhälle som en kooperativ människa vill leva i idag? Hur styr konsumtionen våra drömmar? Vilka ideologier ligger bakom den design vi konsumerar?

Projektet Magellania handlar om minne, kolonialhistoria, utplåning av språk och bilden av "den andre". Arbetet lånar sin titel från Jules Vernes sista bok, som berättar historien om en anarkist som lämnar "det västerländska samhället" bakom sig för att leva på en avlägsen ö i Patagonien där han startar ett eget samhälle med namnet Liberia. För detta projekt reste Enqvist till Isla Navarino på Patagoniens sydspets för att spela in ett samtal med Cristina Calderon, som är den sista Yaghan kvinnan som talar Yaghan flytande. Projektet kopplar samman en drömmares intima resa med dilemmat kring "översättning" av en främmande kultur och den "andres" språk. I ett försök att skapa en mening mellan bild och språk bad Enqvist konstnärer från olika discipliner att tolka det talade ordet till ett annat visuellt språk.

Imaginary Gardens är ett projekt som utgår från idén om ”allmänningen". Allmän mark är inte offentlig, utan mark som ska användas "gemensamt" och kan därför inte utvecklas eller bebyggas av ägaren/ägarna, och den kan inte heller användas för materiell vinning. I takt med att vi bevittnar en övergång från arbetslandskap till parker och fritidslandskap ser vi rörelser runt om i världen som ställer liknande frågor som den engelska demokratiska politiska rörelsen ”Levellers” gjorde för 400 år sedan. Frågor och krav som rör gemensam egendom är mer aktuella än någonsin. Allmänningen (Commons) är både fysiska platser och en utopisk plats för kamp och revolutionärt tänkande. Projektet har till stor del inspirerats av Emanuel Swedenborg med sina metaforer av trädgårdar och idéer om transcendens. Särskilt hans tveksamhet att faktiskt beskriva hur allmänningarna ser ut, utan snarare beskriva deras effekt på människan och samhället. Enligt Swedenborg manifesterar trädgårdarna i himlen änglarnas inre liv. Imaginary Gardens är en hyllning till det lilla ögonblick av ren omisstänksamhet och hopp, när människor tror på förändring och utopi, det ögonblick som ger dem styrka att fortsätta och försöka bygga upp ett bättre samhälle.

Ett ansikte med slutna ögon, dekorerat med svart färg och ljusare prickar, mot svartbakgrund.Förstora bilden
En WC i brunt porslin från sidan mot svart bakgrund.Förstora bilden
En trädfyrkant mot svart botten.Förstora bilden