Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Ytspänning

4 juni – 1 oktober 2021

Henrik Trygg

Henrik Trygg är lika mycket fotograf som seglare, paddlare, klättrare och långfärdsskridskoåkare. De senaste 20 åren har han fotograferat det som intresserar honom allra mest.

Han är en framgångsrik fotograf med ett starkt och livslångt friluftsintresse. Länge var han klättaren som med tiden blev ”klätterfotograf”. Nu rör han sig oftast över och på vattenytan och det är vattenlandskapets bilder som han främst förknippas med.

Fotografierna i utställningen Ytspänning förmedlar stämningar och känslor. På ett sätt porträtterar de även fotografen som hanterat sin kamera under de ögonblick då landskapet visade all sin storslagenhet och svindlande mäktighet. Fotografiet återskapar naturen så som fotografen vill berätta om sin upplevelse.

I alla Henrik Tryggs bilder förekommer människor. Landskapet är inte öde även om det tycks vara orört. Människan interagerar här med naturen och leder oss in i ett landskap. Henrik Trygg letar ständigt efter bilden av mänsklig aktivitet i relation till omgivningens formspråk och grafiska mönster.

Porträtt på Henrik Trygg

De storslagna landskapen med omätliga avstånd tycks opåverkade av människor. Som om naturen lever sitt eget liv i sitt eget kretslopp och människan är på tillfälligt besök. Som en plats där man kan känna sig lika mycket hemma som hemlös. Landskap finns i betraktarens öga, det är en avläsning som var och en av oss gör av en sammanhängande miljö. Vi avläser den utifrån våra egna kunskaper och intressen. Landskapet förändras ständigt – av människan och av naturen.

År 2021 är dedikerat till Friluftslivets år – ”Luften är fri”. Samtidigt är intresset för naturen och naturupplevelser större än någonsin i coronapandemins kölvatten. Fotoparken vill lyfta landskapsfotografiet för att skapa såväl inspiration som reflektion kring våra naturlandskap.

Skärgårdsklippor som omfamnar vattnet på var sida om ett sund med en smal öppning framåt. En kanotför skär genom vattnet.Förstora bilden
En kanotist paddlar genom fruset, snölandskap.Förstora bilden
Solsken på en person, som står i mynningen av en mjukt formad klippskreva. Vatten i botten av skrevan.Förstora bilden