Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Om Fotoparken

Fotoparken är en permanent utomhusutställning för samtida fotografi i Gustavsberg, Värmdö kommun. Avsikten är att skapa en dynamisk plats där de fotografiska uttrycken varieras genom cirka tre nya utställningar per år.

Värmdö kommun, Kultur- och Fritid, ansvarar för utställningarna och samarbetar med curators och fotografer i Sverige och internationellt. Allmänheten kan ta del av utställningarna gratis, när som helst på dygnet och året om. Platsen för Fotoparken är lättillgänglig och välkomnande parkmiljö i centrala Gustavsberg.

Kontakt

Värmdö kultur och bibliotek
kultur-fritid@varmdo.se

Hitta hit

Buss 474 från Slussen tar ca 30 min till hållplats Gustavsbergs centrum.

The Gustavsberg Photopark

The Photopark is a permanent outdoor exhibition for contemporary photography in Gustavberg in the Värmdö Municipal District. The intention is to create a dynamic place where the photographic expression is varied through 3-4 exhibitions per year.

The Culture and Leisure Department of the Värmdö Municipal Authority is responsible for the exhibitions and cooperates with curators and photographers in Sweden and abroad. The exhibitions are open to the public at any time of the day throughout the year. The park is easily accessible and welcoming in central Gustavsberg.

How to get here

Bus No 474 from Slussen takes about 30 minutes. Get off at the centre of Gustavsberg.