Kvarnbergsterrassen

Planområdet för detaljplanen Kvarnbergsterassen. Detaljplanen är vilande i väntan på beslut om hur arbetet ska fortgå.

Ortofoto Kvarnbergsterrassen

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen för Kvarnbergsterrassen genomfördes hösten 2017. Vinnande anbud lämnades av Oscar Properties. 2019-04-11 meddelade företaget att de återlämnar markanvisningen till kommunen för att bättre anpassa sin projektportfölj till rådande marknadsläge.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se