Kvarnbergsterrassen

Ortofoto Kvarnbergsterrassen

Planområdet för detaljplanen Kvarnbergsterassen. Detaljplanen är vilande i väntan på beslut om hur arbetet ska fortgå.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen för Kvarnbergsterrassen genomfördes hösten 2017. Vinnande anbud lämnades av Oscar Properties. 2019-04-11 meddelade företaget att de återlämnar markanvisningen till kommunen för att bättre anpassa sin projektportfölj till rådande marknadsläge.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Samråd har ännu inte skett.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Granskning

Granskning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.