Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Mariaterrassen

Inflyttning har skett på Mariaterrassen som erbjuder bostäder nära centrum, kommunikationer och natur.

Mariaterrassen är färdigutbyggd

Nu är Mariaterrassen färdigställd och inflyttning har skett i alla lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft 2012-01-10.

Nyheter