Mariaterrassen

Mariaterrassen är färdigställt och inflyttat.

Färdigställt projekt

Mariaterrassen är färdigställt och inflyttning har skett i samtliga 117 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på sju punkthus, varav en del är seniorboenden. Utöver bostäderna har även en gata samt gång- och cykelvägar färdigställts.

Gällande detaljplan

Detaljplanen för Mariaterrassen fick laga kraft 10 januari 2012. I april 2013 tog Riksbyggen det första spadtaget för de nya bostäderna.

Ta del av lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta>> Länk till annan webbplats.Nyheter

Process

Startskede

Beslut om start-PM togs 2011-03-15.

Samråd

Samråd hölls i november 2011. Detaljplanen fick laga kraft 2012-01-10.

Utställning

Ingen utställning i denna detaljplan.

Antagen

Detaljplanen antogs 2011-12-13. Detaljplanen fick laga kraft 2012-01-10.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2012-01-10. Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta Länk till annan webbplats.

Genomförande

Mariaterrassen färdigställdes under våren/sommaren 2015.