Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Seglarbyn

Seglarbyn är färdigställt och inflyttat.

Färdigställt byggprojekt

Seglarbyn färdigställdes 2017 och inflyttning i de 31 radhusen skedde samma år. Radhusens formgivning är inspirerad av Gustavsbergs gamla industribyggnader.

Värmdö kommun gick under våren 2014 ut på en markanvisningstävling med syfte att överlåta fastigheten för uppförande av bostäder. Besqab Mark AB utsågs efter kommunens utvärdering som vinnare och stod för uppförandet av radhusen.

Gällande detaljplan

Seglarbyn ingår i detaljplanen för Gustavsbergs Hamn som fick laga kraft 2002-07-25.

Ta del av lagakraftahandlingar i kommunens webbkarta>>länk till annan webbplats

 

Nyheter

Process

Samråd

Samråd har skett och detaljplanen fick laga kraft 2002-07-25.

Utställning

Ingen utställning i denna detaljplan.

Antagen

Detaljplanen är antagen och fick laga kraft 2002-07-25.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2002-07-25. Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkartalänk till annan webbplats

Genomförande

Seglarbyn färdigställdes 2017.