Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Seglarbyn

Bild: Besqab/Zynka

Seglarbyn är färdigställt och inflyttat.

Status

Seglarbyn färdigställdes 2017 med inflyttning samma år.

Bakgrund

Detaljplanen fick laga kraft 2012-01-10.

Värmdö kommun gick under våren 2014 ut på en markanvisningstävling med syfte att överlåta fastigheten för uppförande av bostäder. Besqab Mark AB utsågs efter kommunens utvärdering som vinnare. Besqab uppförde 31 radhus med formgivning inspirerad av Gustavsbergs gamla industribyggnader och stod färdiga 2017.

Senast publicerad: 2020-08-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation