Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Strandvik

Arkitektskiss

Strandvik är med närheten till vattnet och grönområden platsen där invånarna kan träffas. Här byggs 60 lägenheter och allmän plats rustas upp och utvecklas.

Status i genomförandet

Strandvik befinner sig i slutskedet av genomförandet. Det innebär att utbyggnad enligt gällande detaljplan pågår. Det kvarstår arbeten vid exploateringsområdets bygginfarter som utförs av JM under hösten 2020.

Om projektet

bild på strandpromenad intill Farstavikens norra strand


Den gröna och lummiga karaktären har bevarats i Strandvik. 60 bostäder har tillkommit i området och av dessa har Seniorgården har byggt 56 stycken 55+ lägenheter fördelade på fyra byggnader. De första färdigställda lägenheterna hade inflytt i början på 2020. Villa Strandvik har bevarats och varsamt rustats upp och rymmer idag fyra lägenheter.

Strandviksparken färdigställdes hösten 2019 och har rustas upp med bredare gångvägar, en ny scen, öppna dikesanvisningar för hantering av dagvatten, dagvattenanläggning, sittplatser samt nya planteringar och belysning. Närheten till vattnet har även förbättrats med en ny strandpromenad som utgörs av träbryggor och grusvägar intill Farstavikens norra strand. Strandpromenaden färdigställdes hösten 2019. I anslutning till strandpromenaden i väst har även ett soldäck tillkommit som ytterligare möjliggör närheten till vattnet.

Gamla Skärgårdsvägens upprustning färdigställdes vår/sommar 2019. Arbetet omfattade bland annat breddning av gång- och cykelvägar, ny samt flytt av busshållplats, samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Även Ekedalsvägen har rustats upp.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för Strandvik fick laga kraft 2016-09-08 (D224). Detaljplanen togs fram med normalt förfarande enligt ÄPBL 1987:10.

Du hittar lagakrafthandlingar på kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bakgrund

Detaljplanearbetet för Strandvik påbörjades år 2006 men avstannade i väntan på att programarbete och övergripande planering för centrala Gustavsberg skulle färdigställas. Detaljplanearbetet återupptogs igen år 2011. Detaljplaneförslaget var ute på samråd hösten 2012 och detaljplanen ställdes ut för utställning i juni 2015. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2015 och fick laga kraft den 8 september 2016.

Den 20 oktober 2019 hölls en officiell invigning av Strandviksparken.

 

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Lukas Eliasson via mejl lukas.eliasson@varmdo.se eller telefon via servicecenter på 08-570 470 00.

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM fastställdes av kommunstyrelsen 2006-05-12.

Samråd

Hösten 2012 var detaljplanen ute på samråd. Detaljplanen (D224) fick laga
kraft 2016-09-08.

Utställning

2015-05-12 - 2015-06-09 ställdes detaljplanen ut. Detaljplanen (D224) fick laga kraft 2016-09-08.

Antagen

Detaljplanen antogs av KF 2015-11-25. Detaljplanen (D224) fick laga kraft
2016-09-08.

Laga kraft

Detaljplanen (D224) fick laga kraft
2016-09-08. Du hittar lagakrafthandlingar
i kommunens webbkartalänk till annan webbplats