Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Vattentornsberget

Vattentornsberget syns från stora delar av Gustavsberg vilket både kommer innebära en vidsträckt utsikt och särskilt övervägda lösningar för den bebyggelse som etableras här. En exploatering på Vattentornsberget syftar till att skapa en attraktiv bebyggelse och som länkar samman Munkmora med Gustavsbergs centrum och bildar en attraktiv, trygg och trivsam boendemiljö.

En exploatering på Vattentornsberget syftar till att skapa en attraktiv bebyggelse och som länkar samman Munkmora med Gustavsbergs centrum och bildar en attraktiv, trygg och trivsam boendemiljö.

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen.

Vilande planarbete

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel på sofia.vogel@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Nyheter


Process

Startskede

Beslut om Start-PM har ännu inte fattats.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.