Talande webbLyssna

Arbetena för anläggande av Äventyrsleken har startat

Nu har arbetena för anläggande av Äventyrslekplats Gustavsberg invid Gustavsbergsbadet startat.

Entreprenör är Bygg & Miljö Stockholm AB. Byggledning sköts av Projektengagemang AB. Arbeten kommer att pågå fram till sommaren 2019 då lekplatsen ska stå klar. På platsen kommer en del träd och sly tas ned för att möjliggöra lekplatsen. Färgmärkta större värdefulla träd kommer att bevaras då lekplatsen anpassas till natur och terräng.

Marksanering pågår i dagsläget på marken belägen mellan badet och skogspartiet. Under arbetena kommer Ösbyrundan hållas öppen. Angöring till Ösbyrundan norr om badhuset är dock avstängd.

Mer information om Äventyrsleken finns att ta del av här

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation