Talande webbLyssna

Begränsad framkomlighet på Gamla Skärgårdsvägen

Från och med vecka 43 fram till avslutat arbete kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Gamla Skärgårdsvägen.

Med anledning av detta uppmanas de som har möjlighet att ta andra vägar att göra det för att undvika trafikstockningar.

Mer om Trafikstörningar i Värmdö.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation