Talande webbLyssna

Begränsad framkomlighet på Gamla Skärgårdsvägen

Mellan tisdag 23/4 och fredag 3/5 planeras fräsning och asfaltering av Gamla Skärgårdsvägen utföras.

Det kommer att innebära begränsad framkomlighet på vägen. De som har möjlighet uppmanas ta andra vägar för att undvika köbildning.

Vi hänvisar till avfart Gustavsbergs trafikplats in på Gustavsbergs allé för de som ska till Gustavsbergs centrum. Bilister som ska
till Munkmoraområdet hänvisas även till Lagnövägen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation