Talande webbLyssna

Blå Blom-parken stängs tillfälligt av

Blå blom-parken, del av parkstråket genom Porslinskvarteren, kommer att stängas av för arbeten med gångytorna från och med nästa vecka (tidigast onsdag 19/5).

Parken planeras öppna igen senast 5/6. Nederbörd och kalla dygnstemperaturer kan komma att påverka arbetet avseende utförandet och torktider.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation