Talande webbLyssna

Byggande vid Strandvik

Arkitektskiss för Strandvik

Sedan detaljplanen för Strandvik vann laga kraft arbetar kommunen med att ta fram projekteringshandlingar för de olika delprojekten som kommunen ansvarar för.

Dessa är Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen, Strandvikparken-Ekedalsvägen och Strandpromenaden. För byggnationen av bostäder ansvarar JM.

Trafik kan påverkas

Nästan alla projekteringar är klara och entreprenör för ombyggnationen för Gamla Skärgårdsvägen är upphandlad. Byggstart för Gamla Skärgårdsvägen är vecka 4 2018 och planerat avslut vecka 40 2018. Detta kommer under delar av 2018 att påverka trafiken på Gamla Skärgårdsvägen mellan Gustavsbergs kyrka och Gezelius väg. Vägen kommer aldrig att vara helt avstängd men kommer under perioder att endast ha ett körfält i bruk.

Mer information kommer att publiceras på Värmdö kommuns hemsida.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation