Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

01 juni 2017

Byggnaden Stallet bevaras

Flygfoto över byggnaden

Detaljplanen för Stallet vann laga kraft 3 maj 2017. Den befintliga byggnaden kommer att bevaras då den är kulturhistoriskt värdefull och rivningsskyddad.

Planen möjliggör bland annat för cirka 25 nya bostäder, iordningställande av gång- och cykelväg utmed Båtvägen och en torgyta med parkeringsmöjligheter.

Läs mer om Stallet

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation