Talande webbLyssna

Kommande samråd för Stadsparken

Den 17 december godkände kommunstyrelsens planutskott samrådsförslaget för Stadsparken.

Detaljplanen går ut på samråd i januari 2020. Mer information om samrådstid och datum för öppet hus kommer.

Detaljplaneförslaget möjliggör en stadspark med mötesplatser, hållbar dagvattenhantering och grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum.

Läs mer om planerna för Stadsparken >>

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation