Talande webbLyssna

Nattarbeten på Gamla Skärgårdsvägen

Under vecka 36 (3/9–6/9) planeras det för nattarbeten på Gamla Skärgårdsvägen i Gustavsberg.

Det kommer att pågå schaktarbeten måndag 3/9 till och med torsdag natt 6/9. Detta kan komma att innebära bullrande ljud för boende i närområdet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation