Talande webbLyssna

Nu öppnar lekplatsen i Fajansparken!

Fajansparken

Lekplatsen i Fajansparkens största parkdel Blå blom har i veckan färdigställts och besiktigats, vilket gör att den idag den 10 juni öppnar för lek. Det innebär även att kommunens arbeten med VA, vägar och park i Porslinskvarteren är klara!

Värmdö kommun har byggt ut Fajansparken i Porslinskvarteren, vilket är det parkstråk som sträcker sig genom hela området från norr till söder och binder ihop Porslinskvarteren med Gustavsbergs hamn. Parken har byggts ut etappvis vilket gör att många redan har kunnat promenera genom hela eller delar av parkstråket, men nu har även det sista arbetet med lekplatsen i Blå blom färdigställts. Därmed är nu hela parken färdigställd och öppen för allmänheten.

Lekplatsen bjuder in till lek för barn i alla åldrar, i form av bland annat klätterlek, balanslek, gunglek, rutschkana och ytor för bollspel. Intill lekplatsen finns dessutom en dusch som kan bjuda in till vattenlek under årets varmare dagar.

På grund av rådande omständigheter är det tyvärr inte möjligt att hålla en officiell invigning av parken i samband med färdigställandet men vi hoppas på att kunna anordna det i höst istället.

Läs mer om Fajansparken


Se filmen om Fajansparken nedan!

Thumbnail för film
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation