Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

08 mars 2018

Ny projektledare för Gustavsbergsprojektet

Alva Herdevall har tagit över som projektledare för Gustavsbergsprojektet efter Sofia Vogel som har en ny tjänst som biträdande mark- och exploateringschef i Värmdö kommun.

Alva har en bakgrund inom arkitektur och stadsplanering och har arbetat i Gustavsbergsprojektet sedan 2014. Under våren 2016 ledde hon arbetet med parallella uppdrag för Gustavsbergs centrala delar och har därefter varit föräldraledig.

Gustavsberg befinner sig i en spännande utveckling och jag ser mycket fram emot det fortsatta arbetet och alla utmaningar det innebär.

Alva har det övergripande ansvaret för Gustavsbergsprojektet och kommer även fortsatt att ansvara för gestaltningsgruppens arbete.

Inom projektet finns flera delprojekt som alla har sin egen projektledare. För mer specifika ärenden kopplade till något delprojekt kontakta respektive projektledare.

För kontaktuppgifter läs mer under respektive delområde

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation