Talande webbLyssna

Ny uppstart för Kvarnbergsterrassen

Efter att markanvisningen för Kvarnbergsterrassen avslutades under hösten 2017 så har ett nytt Start-PM för Kvarnbergsterrassen tagits fram.

Detta i och med att förutsättningarna för detaljplanearbetet har förändrats sedan tidigare. Förslag till Start-PM godkändes av KSPU
2018-01-25. Detaljplanarbetet har nu återupptagits och samråd planeras till kvartal fyra, 2018

Läs mer om detaljplanearbetet för Kvarnbergsterrassen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation