Talande webbLyssna

Oscar Properties returnerar markanvisning för Kvarnbergsterrassen

Oscar Properties har meddelat Värmdö kommun att dom lämnar tillbaka markanvisningen för Kvarnbergsterrassen.

Markanvisningstävling för Kvarnbergsterrassen genomfördes hösten 2017 och beslut om att tilldela Oscar Properties markanvisningen fattades i november samma år. Vi kommer nu att titta på hur vi går vidare med detaljplanen för Kvarnbergsterrassen, både när det gäller förutsättningarna för arbetet med detaljplanen och också när en ny markanvisning ska genomföras.

Frågor och svar

Vad har hänt?
Markanvisningstävling för Kvarnbergsterrassen genomfördes hösten 2017. Förutsättningarna i markanvisningstävlingen var att ge möjlighet att bygga ca 14 000 kvadratmeter bruttoarea (motsvarande ca 140 lägenheter med lokaler i gatuplan). Tävlingen utgick från ett fast pris, 9900 kr/m2 BTA. Detta pris var ett snittpris som togs fram utifrån två oberoende värderingar. Gestaltningen var i stort fokus och inkomna anbud utvärderades och poängsättes med avseende på gestaltning, ekologisk hållbarhet samt social och ekonomisk hållbarhet. 11 anbud lämnades och efter utvärdering och beslut i KS i december 2017 tecknades markanvisningsavtal med Oscar Properties (OP). Nu väljer OP att lämna tillbaka markanvisningen.

Varför lämnar Oscar Properties tillbaka markanvisningen?
I sin delårsrapport som publicerades den 11/4 står:
Oscar Properties beslutade att återlämna markanvisningen för projektet Umbra i Värmdö. Åtgärden vidtogs i syfte att ytterligare anpassa projektportföljen till rådande marknadsläge.

Vid möte med OP har de framfört att de i dagsläget inte ser att OP har ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra projektet och därför väljer att ”kliva av” redan i ett tidigt skede. Planarbetet har startat och OP har betalat den del av planarbetet som hittills har fakturerats.

Vad gör kommunen nu?
Vi beklagar att OP anser att dom inte har förutsättningar att genomföra projekt. Vi kommer nu att titta på hur vi går vidare med detaljplanen för Kvarnbergsterrassen t ex när det gäller förutsättningarna för arbetet med detaljplanen och också om och när en ny markanvisning ska genomföras.

Varför behöver det byggas på Kvarnbergsterassen?
Utgångspunkten är att kommunen ska växa ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Det innebär att bostadsförsörjning ska främst ske genom förtätning i tätorterna och tätortsutvidgning med god kollektivtrafik och i väl belägna förändringsområden.

För mer information

Kontakta Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Telefon: 070-168 52 52

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation