Talande webbLyssna

Pågående arbeten i Strandvik

En rest husstomme

Just nu händer det väldigt mycket inom planområdet för Strandvik. Frågor har inkommit till både kommunen och JMs dotterbolag Seniorgården som ansvarar för den kommande byggnationen. Läs mer om ombyggnationen av Gamla Skärgårdsvägen, byggnation av seniorbostäder och öppet hus här!

Byggnation av 55+ boende

Seniorgården har påbörjat byggnationen med att hägna in byggområdet och fälla träd. Träden som har fällts är i enlighet med detaljplanen för Strandvik och givna mark- och bygglov. Plantering av många nya träd kommer att ske under projektets slutfas, bland annat kommer ek, lönn och björk att planteras mot Gamla Skärgårdsvägen. Byggnationen av de nya bostadshusen Strandviks Flyglar kommer att pågå fram till kvartal 1, 2020. De första inflyttningarna planeras ske under kvartal 4, 2019. Villa Strandvik kommer varsamt att renoveras och byggas om till bostäder. 

Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen

Arbetet med Gamla Skärgårdsvägen pågår och nu arbetar kommunen med byggnation av ny stödmur som beräknas pågå till slutet av april. Efter det kommer den södra busshållplatsen att återställas. Därefter startar ombyggnationen av den södra gång- och cykelbanan mot kyrkan som skall breddas och få ny belysning. Ny belysning kommer även att installeras på den norra sidan av gatan. Arbetet kommer att fortgå fram till hösten. Vägen kommer fortsatt att vara enfilig under våren och regleras med trafikljus.

Läs mer om ombyggnationen och framtida arbete för parkområdet inom Strandvik här.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation