Talande webbLyssna

Parkeringar i Gustavsberg

Bild av parkeringsskylt

Kommunen får många frågor och synpunkter angående parkering i Porslinskvarteren.

Den parkering som kommer att finnas på allmän plats i Porslinskvarteren och som kommunen kommer att råda över blir kantstensparkering utmed lokalgatorna. Totalt planeras för cirka 90 sådana parkeringsplatser som bland annat kan användas för besöksparkering. Parkering för bostäderna i Porslinskvarteren ska lösas av byggherrarna/bostadsrättsföreningarna inom deras egna fastigheter. Kommunen bevakar att de uppfyller den beslutade parkeringsnormen.

Den största andelen av parkeringsytorna som finns i Gustavsbergs hamn förvaltas av Gustavsbergs hamns samfällighetsförening. Platserna i anslutning till Vårdcentralen ägs och förvaltas av fastighetsägaren Hamngallerian i Gustavsberg AB. Parkeringsplatserna i hamnen är till för verksamheterna och de boende i hamnen.

Läs mer om parkeringssituationen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation