Talande webbLyssna

Programhandling för stadsparken i Gustavsberg

Under 2017 har en programhandling för hur den nya stadsparken ska utformas och användas arbetats fram.

Programförslaget innebär i korthet att en ny stadspark om cirka 2 hektar anläggs mellan Gustavsbergs centrum och Farstaviken med Kvarnbergsterrassen som avgränsning i söder. I parkområdet ordnas både ytor för aktiviteter så som lekplatser och spelfält, men också plats för vila och rekreation i anslutning till kyrkan och de planerade ekholmarna.

Läs mer om Stadsparken

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation