Talande webbLyssna

Prunusstråket och Astertorget i Porslinskvarteren har öppnat

En gång ringlar sig mellan rabatter.

Under vecka 50-51 har slutbesiktningar gjorts av Prunusstråket och Astertorget, två av parkdelarna i Fajansparken i Porslinskvarteren.

Även stråket genom Blå blom-parken är tillgängligt samtidigt som återstående arbeten pågår med lekplatsen. Det innebär att man nu kan promenera genom hela Fajansparken.

Läs mer om Fajansparken >>

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation